โครงงานคณิตศาสตร์ ประถม

DSC02969DSC029599

                 นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ลายแก้วแสนสวย ด้วยรูปเขาคณิต ซึ่งแต่ละกลุ่มจะออกแบบลวดลายไม่เหมีอนกันแล้วแต่สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันคิดและตกลงกัน ซึ่งมี การออกแบบลายเสื้อ ลายกระเป๋า ลายฟุตบอล ลายผ้าเช็ดหน้า ลายจานกระดาษ รวม 6 กลุ่มโดยในการออกแบบสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องออกแบบลวดลายที่ตนเองชอบมาจากนั้นนำเข้าประชุมกลุ่มเลือกลายที่สวยอันดับ 1,2 และ3 เพื่อนำมาออกแบบลงบนสิ่งของที่ได้ตกลงกันไว้ ในขั้นตอนที่ต้องตกลงกันนั้นทุกกลุ่มใช้หลักประชาธิปไตย โดยใช้เสียงข้างมาก ต่อจากนั้นช่วยกันเขียนรายงาน จัดทำเป็นเล่ม แบ่งหน้าที่กันนำเสนอซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน นักเรียนทุกคนมีความสุขและภุมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน

1

 

 กลุ่มนี้ ……. จานกระดาษแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต (เด็กๆใช้จานกระดาษจริงๆ)

 

2

 

 กลุ่มนี้ ……นำกระดาษมาพับเป็น  กระเป๋าแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต

 

3

 

กลุ่มนี้ ……เป็นเสื้อที่ใช้กระดาษพับ เป็น เสื้อแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต  เด็กๆเก่งจริงๆค่ะ ไปฝึกพับเสื้อแล้วลงลายได้อย่างสวยงาม

 

ครบทั้งสามกลุ่มแล้วครับ  ซึ่งแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ต่างคนต่างก็ออกแบบที่ตนเองชอบ

จากนั้นก็เลือกแบบที่สวยด้วยการยกมือตามหลักประชาธิปไตยครับ

  

หมวดหมู่: การศึกษา การเรียนการสอน
คำสำคัญ: ลวดลายแสนสวย ด้วยรูปเรขาคณิต

 

 

โฆษณา